Patenti

Puna balistička učinkovitost
Postiže se s novom bezšarafnom konstrukcijom iz Šestan-Busch grupe.

Prednosti nove bezšarafne kacige:

  • nema slabih točaka na kacigi
  • povećano je područje zaštite glave
  • ne postoji mogućnost sekundarne fragmentacije glave
  • nema dodatne težine
  • povećana je udobnost nošenja boljim pričvršćenjem kacige na glavu dodavanjem trake 60 cm ispod točke težišta kacige
  • smanjen je pritisak na bradu putem trake

Sadašnja konstrukcija
Kod konvencionalnih procesa je upotrijebljeno 50 % materijala kalote kacige za apsorpciju balističke energije, nakon što je kanal uslijed pucnja bio otvoren.

EBSP konstrukcija
Kod EBSP procesa je upotrijebljeno 100 % materijala kalote kacige za apsorpciju balističke energije, nakon što je kanal uslijed pucnja bio otvoren .

  • Trauma je smanjena 30%.
  • Područje zaštite glave povećano je za 14%.
  • Kacige su otporne na više pucnjeva.
  • Minimalni razmak između pucnjeva je smanjen za 30%


Unutarnja oprema SHOTECK
Unutarnja oprema SHOTECK nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja i usavršavanja provedenog u tvrtci Šestan-Busch. Konačni rezultat tog procesa je unutarnja oprema za balističke kacige s odličnim svojstvima ne samo na području apsorpcije energije udara projektila već i na području ugode nošenja, vjetrenja kacige, odlične veze kacige i glave korisnika, kao i mogućnosti višestrukog podešavanja.

Glavna značajka opreme SHOTEK je njena geometrija. Naime po vanjskoj površini opreme (strana koja je u dodiru s unutarnjom površinom kalote) raspoređeni su po posebnom rasporedu elementi koji prilikom udara projektila svojim deformiranjem apsorbiraju energiju udara, te se samo mali dio te energije prenosi na vrat korisnika kacige.

To potvrđuju i rezultati testiranja prema različitim normama, a jedna od njih je i EN397.
Visina tih elemenata od 12-14 mm osigurava potreban razmak između unutarnje površine kacige i glave korisnika kacige. Time se ujedno i postiže odlično strujanje zraka unutar kacige.

Mogućnost podešavanja unutarnje opreme SHOTECK-a je višestruka. Zbog svoje kompleksnosti i kompliciranosti moguće je podešavanje prema opsegu glave, ali i prema dubini nošenja na jednostavan i brz način i bez potrebe primjene bilo kakvih alata. U svim točkama podešavanja uvijek je osigurana udobnost, stabilnost kacige i potreban razmak glave i unutarnje površine kalote.

Važna karakteristika opreme SHOTECK-a je i nesmetano korištenje komunikacijske opreme.


Kontakt

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3
40323 PRELOG
OIB: 03410818430
Tel: +385 (0)40 646 330
Fax: +385 (0)40 646 300
E-mail: sestan-busch@ck.t-com.hr