REFERENTNA LISTA

Tvrtka Šestan-Busch d.o.o. proizvodi i isporučuje borbene kacige sljedećim kupcima (zemljama):

1. Republika Hrvatska

20. Švedska

2. Republika Češka

21. Republika Italija

3. Republika Bugarska

22. Meksiko

4. Republika Poljska

23. Kolumbija

5. Republika Litva

24. Čile

6. Kraljevina Saudijska Arabija

25. Peru

7. Španjolska

26. Pakistan

8. Australija

27. Portugal

9. Oman

28. Kazahstan

10. Uzbekistan

29. Kuvajt

11. Turska

30. Namibija

12. Makedonija

31. Nigerija

13. Francuska

32. Singapur

14. Malezija

33. Argentina

15. Egipat

34. Bangladeš

16. Njemačka

35. Grčka

17. UN-ov odbor za razminiranje

36. Madžarska

18. Rusija

37. Izrael

19. UAE

38. Gruzija